logo   Cookies - Cookie kode
PHP


Cookies opbygges ved almindelig programmering i PHP, eller et andet scriptsprog der kan levere data til indlejring i HTML-dokumenter. Cookiekoden skal placeres øverst på den i situationen relevante HTML-side - over "<!doctype html>". Det betyder, at man også kan have "cookieprogrammer" uden BODY-data - og ofte med begrænsede HEADER-data.


I PHP administreres cookies således:


Opret

Oprettelse foretages med funktionen 'setcookie()':

$cookie_name = 'pontikis_net_php_cookie';
$cookie_value = 'test_cookie_set_with_php';
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), '/home/your_usename/', "pontikis.net", 1, 1);
// 86400 = 1 dag


$cookie_name = 'cookie_navn';
$cookie_value = 'cookie_værdi';
setcookie($cookie_navn, $cookie_værdi, udløbsdato, 'sti', 'domæne', sikker, kun HTTP);

Attributterne "sikker" og "kun HTTP" eller "kun HTTP" kan udelades kun når de ikke skal være aktive.

Husk at "udløbsdato" skal lades blank for "session"-cookies.

Før denne kode kan der være behov for anden individuel kode til dynamisk definition af værdien på variablerne.


Opdater

Det er ikke muligt at opdatere en cookie. I stedet opretter man en ny med samme navn. Browseren anvender så den nye til at overskrive den eksisterende.


Slet

Det er ikke muligt at slette en cookie. I stedet opretter man en ny med samme navn og med udløbsdato i fortiden. Browseren sletter så den eksisterende cookie (eller gør i hvert fald ikke brug af den).


Cookien slettes både i $_COOKIE superglobalen og i browseren med:

$cookie_name = 'pontikis_net_php_cookie';
unset($_COOKIE[$cookie_name]);
$res = setcookie($cookie_name, '', time() - 3600);

Værdifeltet er tomt og siden sat til "for en time siden".


Læs

En returneret cookie læses via superglobalen $_COOKIE.

$cookie_name = 'pontikis_net_php_cookie';
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
    print 'Cookie with name "' . $cookie_name . '" does not exist...';
} else {
    print 'Cookie with name "' . $cookie_name . '" value is: ' . $_COOKIE[$cookie_name];
}

Efter denne kode kan der være behov for anden individuel kode til at gøre brug af den information cookien bringer med sig.
PHP


x
x