WebDok logo WebDok

x


WebDok's sfære er Webdesign - fra HTML og til det meste, der kan knyttes dertil - dog ikke billedbehandling.


Hovedvægten lægges på detaljeret information omkring tags, selektorer og anden funktionalitet for HTML, CSS, javaScript, jQuery, PHP, MySQL og Apache.
Fra de fleste punkter i den interne beskrivelse, er der et cheap replica watches omfattnede antal links til eksterne kilder på de specifikke områder. Antallet af links er så stort, at WebDok med nogen ret kan kaldes en portal.
Derudover er der via menupunktet ViDok adgang til ca. 1000 videoer i Youtube indenfor områder, der passer til WebDok's sfære - incl. billedbehandling.


Et af formålene med Webdok er, at kunne bibringe nybegyndere i webdesign en hurtigere og dermed stejlere indlæringskurve.


Igangværende arbejdeSå længe der sker en fortsat udvikling i de produkter, der ligger indenfor WebDok's replica richard mille sfære, vil WebDok være et "igangværende arbejde" med kontinuert opdatering og udvidelse. I øjeblikket foretages der ikke blot vedligehold, men især udbygning.
Til WebDok hører følgende signaturforklaring:


xLink opad på aktuel side
xLink nedad på aktuel side
xLink til en anden side på WebDok / menuen har underpunkter.
xLink til ekstern side.
xLinks til eksterne sider i større oversigter med flere links for hver ident. Vil oftest være påført et nummer.
abcLinks til anden side på Webdok. (Bruges kun undtagelsesvis).
x
x
Link til glidende op / ned på aktuel side.
dataTekster vist på hvid baggrund kan klippes / klistres / tilpasses.
      Tekster der på skærmbilleder fremhæves ved markering med gul baggrund printes med Comic Sans MS.


I det omfang der måtte foreligge afhængighed af operativsystem er WebDok alene rettet mod Windows.


Internettet 1 - 4
1. Brugeren benytter sin browser til at anmode om en webside.
2. Anmodningen sendes til webserveren via internettet.
3. Webserveren finder siden ude i den store verden (via internettet) og sender den tilbage til brugerens browser via internettet.
4. Browseren viser siden til brugeren.
Forklar Web
.
x
x